!! RG BOUWMACHINES & TRAILERS TRADERS SLUITEN VOOR DE ZOMERVAKANTIE VAN 15/07 TEM 02/08 !! MAANDAG 05/08 ZIJN WE TERUG VAN DE PARTIJ

Grote voorraad 

Importeur en distributeur van Raimondi & Montolit  

Eigen Onderhoudsservice 

GARANTIE

RG BOUWMACHINES GEEFT STANDAARD VOLGENDE GARANTIES :

24 maanden* garantie op Raimondi & Montolit machines.

12 maanden* garantie op alle andere merken of volgens specificaties van de fabrikanten.

 

Garanties – herstellingen Raimondi/Montolit:

• Alle Raimondi & Montolit machines zijn voorzien van 24 maanden garantie.

• Claims worden aangevraagd via orders@rgbouwmachines.be.

• Bij een garantieclaim vragen we, bij het opsturen van het toestel, de verkoop factuur bij te voegen.

• Elke claim wordt afzonderlijk beoordeeld en gecommuniceerd.

• Bij herstellingen onder garantie is de kost van materialen en uren voor onze rekening.

• Indien het toestel niet onder garantie valt, niet meer geretourneerd moet worden zorgen wij kosteloos voor de

vernietiging ervan.

• Indien u het toestel toch wil behouden wordt deze teruggestuurd met portkosten, deze zijn afhankelijk van de grootte van de machines.

 

Herstellingen niet onder garantie:

• Offerte kost (wordt enkel aangerekend als de machine niet hersteld wordt): € 61.20 ex BTW.

• Werkuren worden in regie aangerekend.

• Ophalen herstellingen tot 30kg: € 14.05 ex BTW

• Gelieve de toestellen altijd stevig te verpakken, eventuele schade door transport kan niet verhaald worden op

   RG Bouwmachines of de transporteur.

• Retour herstellingen tot 30kg : € 14.05 ex BTW.

• Alle andere herstellingen waaronder tegelsnijders, draagsystemen, dwangmengers, zaagmachines,  

   sponskuismachines, ect worden per geval bekekenen indien dit niet via onze eigen zorgen mogelijk is.

 

Vallen niet onder garantie:

• Schade door het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.

• Slijtage als gevolg van normaal gebruik.

• Schade door onjuist gebruik - transport van het toestel.

• Geheel of gedeeltelijk gedemonteerde toestellen.

• Schade door overbelasting van het toestel.

• Schade die door de machine aan inzetgereedschappen of werkstuk wordt veroorzaakt.

• Gevolgschade die kan worden teruggevoerd op ondeskundig of onvoldoende onderhoud door de klant of derden.

• Beschadigingen door externe inwerking of inwerking van voorwerpen zoals zand of steen, vocht…

• Batterij – batterij laders

• Verkeerdelijk gebruik van het toestel (goede huisvader principe).

Bovenstaande is een aanvulling op de reeds meegeleverde handleiding.

Gelieve uw medewerkers, bij ingebruikstelling, zo goed mogelijk te informeren.

Beter een

 

Garanties Nemo Grabo:

• Het toestel heeft 12 maanden garantie dd verkoop.

• Claims worden aangevraagd via orders@rgbouwmachines.be

• Bij een garantieclaim vragen we, bij het opsturen van het toestel, de verkoop factuur bij te voegen.

   Gelieve de toestellen altijd stevig te verpakken, eventuele schade door transport kan niet verhaald worden op

   RG Bouwmachines of de transporteur.

• Elke claim wordt afzonderlijk beoordeeld en gecommuniceerd.

• Indien het toestel niet onder garantie valt wordt het toestel door ons vernietigd.

• Indien u het toestel toch wil behouden wordt deze teruggestuurd met portkosten.

• Ophalen herstellingen: € 14.05 ex BTW

• Retour herstellingen: € 14.05 ex BTW – FRANCO INDIEN ONDER GARANTIE

• Werkuren worden in regie aangerekend

 

Vallen niet onder garantie:

• Oxidatie aan printplaten

• Batterij - laders

• Schade door stofophoping in het toestel

• Verkeerdelijk gebruik van het toestel (goede huisvader principe)

 

*Bij aankoop van een nieuwe machine biedt RG Bouwmachines tot 24 maanden* fabrieksgarantie vanaf de datum van de verkoop van de machine aan de eindverbruiker. De garantie heeft alleen betrekking op gebreken die zijn terug te voeren op materiaal- en of fabricagefouten en op het niet nakomen van de toezegging van bepaalde eigenschappen.

Bij een garantieclaim moet het oorspronkelijke aankoopbewijs met de verkoopdatum worden bijgevoegd.

Garantiereparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door werkplaatsen of servicestations die door RG Bouwmachines zijn erkend.

Er bestaat alleen recht op garantie bij gebruik volgens bestemming